Radek Pelánek

Modelování a simulace komplexních systémů

ms Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011
Radek Pelánek
ISBN: 978-80-210-5318-2
236 stran
objednávka: Obchodní centrum MU, sleva pro studenty
Elektronická verze - Volně dostupné!

Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale moc netušíme, jak funguje náš vlastní mozek? Může se vyvinout spolupráce ve skupině soutěživých egoistických jedinců? Jak to, že se obrovské hejno ptáků dokáže chovat synchronizovaně? Jak se bude vyvíjet interakce celosvětové ekonomiky a limitů planety? Jak funguje mravenčí dálnice? Co mají společného odkazy na internetu, reakce proteinů a sexuální vztahy? Jak předpovídat počasí nebo změny klimatu? Jak nejlépe zastavit šíření epidemie?

Modelování a simulace komplexních systémů je aktuální, důležité a zajímavé téma. Modelováním se lidé zabývají dlouho, ale teprve posledních 20 let umožňují výkonné počítače simulovat opravdu komplexní systémy - tedy takové systémy, které mají mnoho podčástí a vztahů, v nichž fungují složité interakce a jejichž studium jde napříč tradičními vědeckými obory. Mezi komplexní systémy patří zásadní problémy současnosti jako jsou například změny klimatu, epidemie AIDS, stabilita ekonomických systémů nebo využití (ne)obnovitelných zdrojů. Pomocí modelování a simulace můžeme tyto systémy lépe uchopit a učit se o nich uvažovat. Sledovat simulace výpočetních modelů je navíc díky jejich přitažlivému vizuálnímu vzhledu velmi zajímavé. Dobré modely nás dokáží zaujmout a změnit náš pohled na svět.

Pablo Picasso řekl: "Umění je lež, která nám pomáhá uvědomit si pravdu." Totéž můžeme říci o modelování - dobrý model nereprodukuje skutečnost co nejvěrněji, ale naopak mnoho věcí zjednodušuje a tím nám pomáhá pochopit alespoň část komplikované skutečnosti. Tato spojitost mezi modelováním a uměním není náhodná. Modelování komplexních systémů totiž není jenom věda, ale do značné míry také umění.

Kniha "Modelování a simulace komplexních systémů" přináší:

Elektronická verze

Elektronická verze je nyní kompletně dostupná:
Modelování a simulace komplexních systémů: elektronická verze

Obsah a ukázkové kapitoly

Errata

Odkazy a materiály

Videa

K vybraným tématům (decentralizované systémy, dilema vězně) jsou k dispozici krátká výuková videa.

Komplexní systémy

Vybrané rozcestníky a organizace zabývající se komplexními systémy:

NetLogo

Stella

Další nástroje