Radek Pelánek

Jak to vyřešit?

Obálka Jak to vyřešit? Radek Pelánek
Portál, 2011
ISBN: 978-80-7367-872-2
160 stran
stránky nakladatelství

Jak se dostat přes řeku v malé loďce a k čemu se u toho hodí počítač? Jaký je rozdíl mezi tím, jak řeší logickou úlohu matematik a informatik? Jak zjišťují logici barvu svého klobouku? Co má společného Sudoku a skládání obrazců z pentomin? Proč se pirátům hodí při dělbě pokladu matematická indukce? Jak chytrý musí být programátor, aby prohrál piškvorky proti svému algoritmu?

Lidé od pradávna rádi řeší hlavolamy, logické úlohy a hry. Tyto příklady jsou však nejenom zábavné, ale také často ilustrují pojmy a metody, které tvoří základ matematiky a informatiky. Tato kniha využívá logické úlohy jako prostředek k poutavé a zábavné ilustraci informatického stylu myšlení a ukazuje, že informatika rozhodně není jen o nejnovějším technickém vybavení a ovládání programů.

Kniha je rozdělena do tématických kapitol, z nichž každá obsahuje:

Kniha obsahuje celkem více než 90 příkladů a 11 námětů na programátorské projekty, které mají v příloze (zde) dostupné ukázkové řešení.

Errata

Errata

Obsah knihy

Materiály k programátorským projektům

Popis projektů je uveden v knize, bez komentářů obsažených v knize nemusí tyto materiály dávat zcela smysl. Stručný komentář k zadání je nicméně uveden i na začátku zdrojového kódu.

Poznámka: Tyto zdrojové kódy slouží pouze jako ukázka možného řešení, nikoliv jako "vzorové" řešení. Často je řešení záměrně pouze jednoduché a základní a čtenář by se měl pokusit udělat řešení lepší.

Poctivci a padouši

Sebereferenční test

Šifry

Polyomina

Sudoku

Sokoban

Hanojské věže

Triomina

Hra Nim

Zajíc a psi

Piškvorky

Programy předpokládají, že se hraje na plánu 20x20 polí. Způsob sehrání zápasu je "přes příkazovou řádku" a je realizován velmi hrubým způsobem (žádné bezpečnostní kontroly apd.), slouží pouze pro základní ilustraci toho, jak lze zápas mezi dvěmi programy realizovat.

Doplnění k vybraným úlohám

Doplňují poznámky a odkazy k některým úlohám:

Zpět nahoru